Lẩu cá tầm Sapa

650.000

Có 3 size phù hợp cho các nhóm khác nhau:
  • Set lẩu cá tầm Sapa cho 3-4 người ăn (0,85 kg cá tầm + 0,5 kg rau lẩu + 3 lít nước lẩu + 0,5 kg bún hoặc 3 gói mỳ tôm)
  • Set lẩu cá tầm Sapa cho 5-6 người ăn (1,05 kg cá tầm + 0,5 kg rau lẩu + 3 lít nước lẩu + 0,7 kg bún hoặc 4 gói mỳ tôm)
  • Set lẩu cá tầm Sapa cho 7-8 người ăn (1,25 kg cá tầm + 0,5 kg rau lẩu + 3 lít nước lẩu + 0,8 kg bún hoặc 6 gói mỳ)