Lẩu riêu cua bắp bò sườn sụn đặc biệt

490.000

Có 3 size lẩu riêu cua phù hợp cho các nhóm khác nhau:
  • Set lẩu riêu cua cho 3-4 người ăn gồm: 0,7 kg cua sống (khoảng 0,3 kg gạch cua) + 0,2 kg sườn sụn + 0,15 kg bắp bò + 0,15 kg mọc + 0,5 kg đậu phụ + 0,8 kg rau lẩu + 3 lít nước lẩu + 0,15 kg bánh đa đỏ
  • Set lẩu riêu cua cho 5-6 người ăn gồm: 0,7 kg cua sống (khoảng 0,3 kg gạch cua) + 0,3 kg sườn sụn + 0,25 kg bắp bò + 0,15 kg mọc + 0,5 kg đậu phụ + 0,8 kg rau lẩu + 3 lít nước lẩu + 0,2 kg bánh đa đỏ
  • Set lẩu riêu cua cho 7-8 người ăn gồm: 0,7 kg cua sống (0,4 kg gạch cua chín + 0,4 kg sườn sụn + 0,35 kg bắp bò + 0,2 kg mọc + 0,5 kg đậu phụ + 0,8 kg rau lẩu + 3 lít nước lẩu + 0,3 kg bánh đa đỏ