Gợi ý bàn ăn phù hợp cho các đoàn khách

Dưới đây là những bàn ăn phù hợp với từng nhóm và đoàn khách mời bạn tham khảo: BÀN CHO 1 MÂM (2-8 NGƯỜI) BÀN CHO 2 MÂM (9-14 NGƯỜI) BÀN CHO 3 MÂM (15-20 NGƯỜI) BÀN CHO 4 MÂM (21-25 NGƯỜI) BÀN CHO 5 MÂM (26-32 NGƯỜI) BÀN CHHO ĐOÀN TỪ 6-15 MÂM (35-90 […]