Lợn Mường nướng mắc khén

160.000

1 suất lợn mường nướng 300g thành phẩm