Bê tái chanh

180.000

1 suất 300g bê sữa Mộc Châu tái chanh + đồ cuốn kèm theo